Janvāris
DIEVS REDZĒJA VISU, KO BIJA DARĪJIS, UN, REDZI, TAS BIJA ĻOTI LABI!
1Moz 1:31a
Vārds un Sakramenti

DIEVKALPOJUMI UN CITI NOTIKUMI

Svētdienās klātienē plkst. 11.00 (pie ieejas uzrādot sadarbspējīgu sertifikātu).

Dievkalpojumam var sekot līdzi attālināti – tiešraidē YouTube kanālā.


Par baznīcas apmeklējumu ārkārtas situācijā līdz 11. janvārim:

dievkalpojumi notiek “zaļajā” režīmā klātienē 11.00-12.30
,
proti, dievkalpojumus var apmeklēt, uzrādot sadarbspējīgus sertifikātus (līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments);

ievērot epidemioloģisko drošību, veikt roku dezinfekciju, distancēties un pareizi lietot deguna un mutes aizsegus;

nav pieļaujams baznīcas apmeklējums, ja ir konstatēta saslimšana, noteikta karantīna, novērojami elpceļu iekaisumi, slikta pašsajūta, paaugstināta temperatūra utt.

visi apmeklētāji atrodas vai nu individuālajās sēdvietās vai arī individuālajās stāvvietās, novēršot apmeklētāju nekontrolētu drūzmēšanos (pulcēšanos);

katram apmeklētājam, kurš atrodas ierādītajā individuālajā stāvvietā, ir nodrošināti 15 m2 telpas, apmeklētāju skaits baznīcā nepārsniedz 36 apmeklētājus;

individuālajās sēdvietās blakus drīkst atrasties ne vairāk ka 2 personas, ievērojot, ka distance starp katrām 2 blakus sēdošajām personām ir divas sēdvietas;

rindās sēdvietas izkārtotas pamīšus;

Kamēr dievnamā nenotiek pulcēšanās drošajā vai “zaļajā” režīmā, baznīca joprojām ir atvērta individuālajiem apmeklējumiem, ievērojot stingras epidemioloģiskās prasības, proti, apmeklētāji pareizi lieto mutes un deguna aizsegus, uzturas dievnamos ne ilgāk par 15 minūtēm, vienai personai dievnamā tiek nodrošināti vismaz 15 m2;

Dievgalda saņemšana individuāli "nedrošajā režīmā" no plkst. 12.30-13.00;

 
 
Bībeles studijas YouTube kanālā trešdienās plkst. 19.00 par Jāņa evaņģēliju.

Ceturtdienas sarunas „PA GAIŠO CEĻU” YouTube kanālā plkst. 19.00
(18. novembrī – atcelts!)MĀCĪTĀJA PIEŅEMŠANA
Mācītājs uzklausīs un saruna iespējama telefoniski vai Zoom, klātienē – vienojoties individuāli.
Svētdarbības – kristības, laulības – iespējams veikt tikai neatliekamos gadījumos.
Bēres, – vienojoties iepriekš par norises laiku.
e-pasts: marcis.zeiferts@gmail.com
telefons: (+371) 29145305


AIZLŪGUMI
Aizlūgumus iesūtīt WhatsApp (+371) 29145305 vai tukumabaznica@gmail.com, vai atstāt aizlūgumus baznīcas pasta kastītē (pie draudzes nama).


IESVĒTES MĀCĪBAS
pieteikšanās un reģistrēšanās no 1. decembra, kurss notiks attālināti Zoom.


DRAUDZES KANCELEJAS DARBS organizēts attālināti
e-pasts: tukumabaznica@gmail.com
telefons: (+371) 29145305.
Draudzes priekšnieks:
Vladimirs Akimovs, (+371) 29197998.


ZUPAS VIRTUVE
otrdienās un ceturtdienās 10.00 baznīcas iekšpagalmā.


KALPOŠANA
aicinām pieteikties dežurantus, lai nodrošinātu baznīcas atvēršanu ārkārtas situācijā individuāliem apmeklējumiem.


ZIEDOJUMI UN DRAUDZES IKGADĒJAIS ZIEDOJUMS

Ar jūsu ziedojumiem mēs nodrošinām draudzes darbu un pastāvēšanu. Lūgums atbalstīt draudzi ar ziedojumiem sevišķi šajā laikā, kad valstī ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, jo tās darbs turpinās un nav apstājies. Aicinām veikt draudzes locekļa ikgadējo ziedojumu!
Paldies par jūsu ziedojumiem un atsaucību!

Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. Nr. LV 90000298831
SEB banka, kods UNLALV2X
Konts:LV54UNLA0032000701801
LV54UNLA0032000701801

Papildus informācija par ziedojumu veikšanu (lasīt šeit)
 
 

DIEVKALPOJUMU UN CITI IERAKSTI:
www.youtube.com/channel/UCcOKo8lcg4D4RHYsrO06ygw


Mazais svētbrīdis

Dāvids sacīja filistietim: Tu nāc pret mani ar zobenu, šķēpu un pīķi, bet es nāku pret tevi ar Pulku Kunga, Israēla karaspēka Dieva, Vārdu.
1Sam 17:45a

Netopiet šim laikam līdzīgi.
Rm 12:2a

Jes 51:1–8 Gal 3:23–29 Mk 7:1–23

Pierakstīties jaunumiem

Lūdzu pierakstieties jaunumiem, ja vēlaties epastā regulāri saņemt lapiņu un citas draudzes aktualitātes

INFORMĀCIJAS LAPIŅA

LELB Tukuma draudze © 2013. Visas tiesības paturētas. Dizains: Provincentrs; Programmatūra: GlobalPRO »