Jūnijs
BET MOZUS TAUTAI TEICA: "NEBAIDIETIES, PALIECIET UN SKATIET KUNGA GLĀBŠANU."
2Moz 14:13
BAZNĪCA PILSĒTAS VIDŪbaznīcas tornis – aplūko apkārtni no augstākās vietas pilsētā

Tukuma evaņģēliski luteriskā Sv. Trīsvienības baznīca dibināta kā draudzes baznīca ar hercoga Gotharda Ketlera 1567. gada 28. februāra lēmumu, tā celta Sv. Markus kapelas vietā un bijusi no koka.

Vai jauno mūra baznīcu patiesi sākta celt 1609. gadā, nav zināms, taču būvdarbi nevedās. Iemesls tam – vairākkārtēja miestiņa izpostīšana zviedru iebrukuma dēļ. 1624. gada landtāga lēmums noteica, ka Tukumā jābūvē baznīca un tam jāpieved materiāli. Tukuma mūra baznīcas celtniecību iesākta tikai ap 1644. gadu. 1665. gadā baznīcas notārs ziņojis, ka baznīca ir gatava, vienīgi tornis sliktā stāvoklī. Baznīcas būve tika pabeigta mācītāja Matiasa Frīdriha Fērnera (Fährner) amata laikā. 1687. gada 25. jūlija inventāra sarakstā par jauno dievnamu teikts: „Baznīca ir uzmūrēta, tai sarkans jumts, bojāts vētrā, divi zvani [..].” Šo gadu Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze kopš tā laika uzskatījusi par sava dievnama dzimšanas gadu.

No 2001.gada 1. janvāra Tukuma pilsētā dzīves ritmu palīdz ievērot baznīcas tornī uzstādītais atjaunotais pulkstenis ar elektronisko zvanu, bet vakaros vecpilsētas fonā izceļas izgaismotais dievnama tornis, kas šodien ir neatņemama mūsdienu pilsētvides sastāvdaļa. 2017. gadā veikts torņa pulksteņa un apgaismojuma remonts.

Torņa konstrukcija – 8 slīpnes ar rombveida režģi. Augstums līdz torņa logiem 23,5 m.

Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Tukuma draudze
Brīvības lauk. 1, Tukums, LV 3101
Mob.: 20221951
E-pasts: tukumabaznica@gmail.com

Apmeklējums: par ziedojumiem baznīcas atjaunošanai.

Grupu apmeklējumi: pieteikties iepriekš.


Evangelisch - Lutherische St. Dreifaltigkeitskirche Tukums

Besichtigung des Kirchturms Evangelisch-Lutherische St. Trinitatis - Kirche Tukums
Eintritt für Spenden zur Restaurierung der Kirche.

Der Kirchturm unserer Stadtkirche kann auf Wunsch besichtigt werden. In luftiger Höhe können Sie den Blick über die Stadt schweifen lassen! Melden Sie sich für eine Führung im Büro. Die Konstruktion des Kirchenturmes besteht aus 8 Schrägen mit einem rhombischen Gitter. Die Höhe des Turmes bis zum Turmfenster erreicht 23, 5 m. Gruppenbesuche: bitte vorausanmelden.

 

St. Trinity Evangelical Lutheran Church of Tukums

You have possibility to visit the Bell Tower of Tukums St. Trinity Evangelical Lutheran Church
Visit to the tower for donations to restore the church.

The bell tower of our church can be visited on request. Up in the air, you can admire the beautiful views over the city! Ask for information in the church Office behind the church building. The construction of the church tower consists of 8 slopes with a rhombic lattice. The height of the tower reaches up to the tower window 23,5 m. Group visits are welcome!


Лютеранская церковь Св. Троицы

Посещение колокольни Тукумскoй ев. лютеранскoй церкви Св. Троицы
Посещение башни - пожертвования на восстановление церкви.

Лютеранская церковь Св. Троицы – одно из самых древних зданий, 1644 г. Алтарную картину «Христос на кресте» церковь получила в 1859 г., а в 30-х г. 20-ого века имущие граждане города подарили четыре витража. С бельведера можете осмотреть город с высоты 20,5 м. Групповые посещения: Пожалуйста обратитесь заранее.
Apmeklētājiem

Mazais svētbrīdis

Nenogalini!
2Moz 20:13

Mans bauslis ir: mīliet cits citu, tāpat kā es jūs esmu mīlējis.
Jņ 15:12

Māc 11:9–12:14
Gal 5:25–6:10
Mt 16:21–28

Pierakstīties jaunumiem

Lūdzu pierakstieties jaunumiem, ja vēlaties epastā regulāri saņemt lapiņu un citas draudzes aktualitātes

INFORMĀCIJAS LAPIŅA

LELB Tukuma draudze © 2013. Visas tiesības paturētas. Dizains: Provincentrs; Programmatūra: GlobalPRO »