Oktobris
PĒC SAVAS PĀRTICĪBAS, PĒC SAVIEM IENĀKUMIEM DARI ŽĒLASTĪBAS DARBUS: JA TEV NEDAUDZ MANTAS, NEBAIDIES NO MAZUMA DARĪT ŽĒLASTĪBAS DARBUS.
(Tobita 4:8)
Vārds un Sakramenti
KRISTĪBAS

Jēzus teica: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva un Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mt.28:18-20)

“Jo mēs līdz ar Viņu [Kristu] Kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, sava Tēva godības spēkā uzcelts no miroņiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē” (Rom. 6:4).

Jēzus sacīja: „Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi Es jums saku: kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā.” (Mk. 10:14-15)

Kas ir kristība?
Kristība ir sakraments, ar kuru kristāmais top uzņemts baznīcā. Kristību brīdī, nosaucot kristījamā vārdu un sniedzot kristību ūdeni, kristāmajam saka vārdus: „Es tevi kristīju Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.” Kristības sakraments ir unikāls un neatkārtojams notikums cilvēka dzīvē. Kristība nozīmē savienoties ar Kristus nāvi un augšāmcelšanos, un dzīvot atjaunotu dzīvi Svētajā Garā. Kristība ir Dieva žēlastības dāvana, kas mums apsola daļu pie mūžīgās dzīvības. Luteriskajā tradīcijā kristību saņem, sākot ar zīdaiņa vecumu. Kristības, kā to nosaka mūsu baznīcas kārtība, ir ikviena kristīga vecāka pienākums, lai viņi pēc iespējas agrāk pievestu kristībām savus bērnus. Ļoti bieži kristības sakramentu saņem pieaugušie un nereti arī cilvēki sirmā vecumā.

Gatavošanās kristībām
Pirms kristībām notiek pārrunas ar mācītāju. Lūdzu piesakieties uz sarunu ar mācītāju pieņemšanas laikos vai citā abpusēji izdevīgā laikā. Atcerieties, ka daudzus jums interesējošos jautājumus var izrunāt arī telefoniski, bet pārrunas ar vecākiem un krustvecākiem par kristībām un to norisi ir jāieplāno klātienē. Draudze vairākas reizes gadā piedāvā kristību sagatavošanas pārrunas kristāmo bērnu vecākiem un krustvecākiem. Ja jūs esiet nesen kā apmeklējuši iesvētes mācības, pietiks ar individuālu sarunu ar mācītāju pirms kristībām.

Nosacījumi
Bērna vecākie ir kristīti, iesvētīti un salaulāti draudzē reģistrēti locekļi. Vismaz vienam no kristāmā bērna vecākiem (jeb cilvēkam, kas reāli audzina šo bērnu) ir jābūt kristītam un iesvētītam draudzē reģistrētam loceklim. Krustvecākiem (ja tādus pieaicina) ir jābūt kristītiem un iesvētītiem. Ja bērns, kura vecāki nav kristīts, pats izsaka vēlmi kristīties, viņam jābūt vismaz 7 gadus vecam, ir jābūt abu vecāku piekrišanai, jābūt krustvecākiem. Mācītājam ir pienākums ar vecākiem aprunāties un censties vest viņus pie ticības.
Šos nosacījumus ir apstiprinājusi Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) Sinode un ir saistoši ikvienā LELB draudzē Latvijā.

Kristību dievkalpojums
Ja jūs gatavojaties kristībām mūsu draudzē, lūgums iepazīties ar kristību liturģiju. Kristību liturģija pdf formātā (lejupielāde).

Pieteikums kristībām
Ja vēlaties pieteikt kristības mūsu draudzē, lūdzu, vispirms sazinieties ar draudzes mācītāju, vienojieties par kristību laiku un aizpildiet kristību pieteikumu!
Kristību iesniegums pdf formātā (lejupielāde) un word formātā (lejupielāde).
Ievērībai! Izmantojiet pdf formātu, ja aizpildiet iesniegumu rokrakstā! Lai nosūtītu kristību iesniegumu, lūdzu, sūtiet e-pastu tukumabaznica@gmail.com, vai iesniedziet to draudzes kancelejā personīgi.  Pārsūtot kristību pieteikumu, faila nosaukumu ērtības dēļ pārdēvējiet atbilstoši  kristāmā vārdam un uzvārdam (piemēram, katrina_feldberga_krist). Pēc kristību dievkalpojuma mācītājs izsniedz kristību apliecību. 

Ziedojumi par kristībām
Mūsu draudzē nav noteikts obligāts kristību maksājums. Vienlaicīgi mēs mudinām, tāpat kā ikvienu draudzes locekli, rūpēties par savu draudzi un pēc savām iespējām atbalstīt draudzes darbu. Vecāki, krustvecāki vai kristību viesi ir aicināti pēc savas brīvas gribas, kā Dievs viņiem to ir ielicis sirdī, piedalīties ar ziedojumu. Ziedojumu jūs variet iemaksāt pret kvīti draudzes kancelejā, ziedot ziedojumu kastītē dievnamā vai arī iemaksāt draudzes kontā. Noteikts un saistošs ir vienīgi draudzes locekļa gada maksājums. Naudas trūkums vai ģimenes materiālās grūtības nevar būt par iemeslu, lai vecāki nenokristītu savus bērnus draudzē.
Lūdzu, pārbaudiet vai jūs esiet nokārtojuši saistības ar draudzi - saņēmuši vismaz vienreiz gadā Svēto Vakarēdienu, veikuši ikgadējo draudzes iemaksu, un pārliecinājušies, ka mūsu draudzes reģistros ir ietverti jūsu aktuālie dzīves dati, informācija saziņai un ziņas par dzīves vietu.
Kārtību, kā vecāki piesaka kristību draudzē – kristību iesniegumi, ziedojumi par kristībām un ar draudzes reģistriem saistītos jautājumus, ir apstiprinājusi Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes padome.
Sev interesējošos jautājumus par iesniegumiem, ziedojumiem un draudzes reģistriem jūs variet noskaidrot draudzes kancelejā mob. 20221951.
E-pasts: tukumabaznica@gmail.com
 

Dienas lozungs

Kungs saka: Es tevi darīšu par gaismu tautām, lai Mana glābšana sniegtos līdz zemes malai!
(Jes 49:6)

Dievs Viņu /Kristu Jēzu/ paaugstināja un dāvāja Viņam vārdu, kas ir pāri visiem vārdiem.
(Flp 2:9)

1Ķēn 21:17–29; 1Kor 1:20–31; Mt 4:12–17

Pierakstīties jaunumiem

Lūdzu pierakstieties jaunumiem, ja vēlaties epastā regulāri saņemt lapiņu un citas draudzes aktualitātes

INFORMĀCIJAS LAPIŅA

Aptauja

Vai piedalīsies draudzes dienās Mazirbē 13.-15.09.?
Ir interese
Atbildēt     Rezultāti 
LELB Tukuma draudze © 2013. Visas tiesības paturētas. Dizains: Provincentrs; Programmatūra: GlobalPRO »