Jūnijs
BET MOZUS TAUTAI TEICA: "NEBAIDIETIES, PALIECIET UN SKATIET KUNGA GLĀBŠANU."
2Moz 14:13
Atjaunošanas fonds

BŪVPROJEKTS 3. KĀRTA

Projekta nosaukums:

"Tukuma luterāņu baznīcas (valsts aizsardzības Nr.6843) lietus ūdens tekņu atjaunošanu dakstiņu jumtam un kontrforsiem, papildus uztvērēju grozu izbūvi torņa daļā".

Finansē:

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.


                   Norises laiks:

2020. gada 15. oktobris – 31. decembris.

Detalizēts īstenoto aktivitāšu apraksts un sasniegtie rezultāti:

3. kārtas darbos baznīcas daļā nomainīti 227,4 metri un sakristejas daļā 47,2 metri cinkotās notekas. Lietusūdens notekrenes izgatavotas dažādos diametros (150, 125, 120, 100 un 80 cm) atbilstoši savācamajam ūdens daudzumam, un dzegas līmenī teknes diametrs izvēlēts lielāks nekā esošais, lai no ēkas savāktu visu notekūdeņu masu un kompensētu neregulāro dakstiņu malu, jo iepriekšējais risinājums nenodrošināja visu lietusūdeņu savākšanu un bojāja ēkas sienas un pamatus. Notekreņu maiņa objektā veikta pēc esošās izbūvētās sistēmas dabā, nemainot izvietojumu un arhitektonisko risinājumu. Būve papildināta ar divām jaunām notekām baznīcas torņa daļā pie R kontrforsiem un iebūvēti divi uztvērējgrozi.

Darbu izpildītāji: SIA "KLINTS BŪVE"

Projekta kvantitatīvo rezultātu uzskaitījums

Baznīcas draudzes zāles daļā nomainīti 227,4 metrus un sakristejas daļā 47,2 metrus cinkotās notekas.

Kopējais NKMP finansējums: 8 382, 56 EUR jeb 75 % no kopējā finansējuma.

Kopējās būvdarbu izmaksas: 11133, 89 EUR ar PVN.

Projekta publicitāte

1.) Videodokumentācija YouTube kanālā.
2.) Preses relīze 15.12.2021.
3.) Detalizēta darbu norises fotofiksācija (sk. zemāk).

3. kārta 1.jpg
3. kārta 2.jpg
3. kārta 3.jpg
3. kārta 4.jpg
3. kārta 5.jpg
3. kārta 6.jpg
3. kārta 7.jpg
3. kārta 8.jpg
3. kārta 9.jpg
3. kārta 10.jpg
3. kārta 12.jpg
3. kārta 11.jpg
3. kārta 13.jpg
3. kārta 14.jpg
  

Mazais svētbrīdis

Nenogalini!
2Moz 20:13

Mans bauslis ir: mīliet cits citu, tāpat kā es jūs esmu mīlējis.
Jņ 15:12

Māc 11:9–12:14
Gal 5:25–6:10
Mt 16:21–28

Pierakstīties jaunumiem

Lūdzu pierakstieties jaunumiem, ja vēlaties epastā regulāri saņemt lapiņu un citas draudzes aktualitātes

INFORMĀCIJAS LAPIŅA

LELB Tukuma draudze © 2013. Visas tiesības paturētas. Dizains: Provincentrs; Programmatūra: GlobalPRO »