Jūlijs
Atjaunošanas fonds

arheoloģiskā izpēte


Projekta nosaukums:
"Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas viduslaiku kapsētas arheoloģiskais mantojums".

Finansē:
Valsts Kultūrkapitāla fonds un Tukuma novada pašvaldība.

      
               Norises laiks:

2020. gada 1. marts – 31. oktobris.


Detalizēts īstenoto aktivitāšu apraksts un sasniegtie rezultāti:


1.) Arheoloģiskās izpētes darbi pie Tukuma ev. lut. baznīcas norisinājušies trijās fāzēs - pirmsizpētes 2020.g.marts -maijs, lauka darbi 2020.g. jūnijs–septembris (23 dienas), rezultātā izpētīta 114,19 m2 liela kapsētas teritorija (plānots 80m2), kabineta fāze 2020.g. septembrī-oktobrī.

2.) 6.-7.klašu skolēniem un pedagogiem paredzēto divu-trīs meistarklašu vietā, COVID-19 ierobežojumu dēļ, tika izveidoti trīs video stāsti par arheoloģijas procesu, pielietotām metodēm un interesantākajiem atradumiem pie Tukuma baznīcas, kas nodoti vēstures pedagogiem lietošanai mācību stundās un ievietoti youtube.com kanālā tīmeklī https://youtube.com/channel/UC9X8H8JmADcecKptmofxldg, darot to pieejamu neierobežotai mērķauditorijai. Pieci LU VFF studenti – topošie vēsturnieki tika iesaistīti un apmācīti arheoloģijas metožu prakstiskā pielietošanā (foto pielikumā).

3.) 15.07.2020. tika rīkots informatīvais seminārs, arheoloģisko izrakumu skate, izstādot vērtīgākās arheoloģiskajos izrakumos atrastās senlietas.

4.) Kabineta fāzē tika sagatavots arheologa Dr. hist. R.Brūža ziņojums par arheoloģiskās izpētes darbiem pie Tukuma ev. lut. baznīcas.

5.) Atrastais arheoloģiskais materiāls pēc pirmapstrādes līdz 30.12.2020. tiks nodots Tukuma novada domes iestādei “Tukuma muzejs” krājuma papildināšanai un jaunas ekspozīcijas veidošanai. Savukārt, kapsētā atrastie iepriekš postīto apbedījumu pīšļi 27.09.2020. pārapbedīti speciāli izveidotā kaulu kambarī turpat pie baznīcas.


Projekta kvantitatīvo rezultātu uzskaitījums


Atsegts un izpētīts 21 cilvēka un viens dzīvnieka apbedījums (16.-18.gs.), četri kaulu kambari, ap 700 senlietu (rotaslietas, monētas, sadzīves priekšmeti, darbarīki, ieroči, trauki, būvkalumi). Izveidoti trīs videostāsti par arheoloģiskās izpētes darbiem Tukumā, kas ievietoti youtube.com. Sagatavots 1 ziņojums. Turpināts arheoloģiskās prakses darbs LU VFF bakalaura studiju programmas ietvaros (apmācīti pieci studenti).


Kopējais finansējums 10559 EUR, t.sk. 4000 EUR jeb 38 % KKFProjekta publicitāte


Izsūtītas četras preses relīzes uz Ziņu aģentūru LETA. Kopumā vairāk nekā 35 publikācijas ziņu portālos, mājas lapās, sociālajos tīklos, presē, radio un TV.


Projekta atskaites un pielikumi


Dr.hist. Rūdolfa Brūža atskaite, lejuplādēt šeit (PDF, 3 Mb)

Projekta publicitātes apkopojums medijos, lejuplādēt šeit (PDF, 10 mb).

Pielikumi projekta atskaitei fotogrāfijās lejuplādēt šeit (PDF fotogrāfijas, 3 Mb).


Projekta videostāsti
30. apbedījums. Dr.hist. Gunita Zariņa un Dr.hist. Rūdolfs Brūzis.
Noslēguma intervija. Dr.hist. Rūdolfs Brūzis.
Kniepadata. Dr.hist. Rūdolfs Brūzis.
Mazais svētbrīdis

Kurš izsauc ļaužu audzes no iesākuma? – Es, Kungs, esmu pirmais, un ar pēdējiem –
tas esmu es!
Jes 41:4

Viņu ieraudzījis, es nokritu pie viņa kājām kā miris, un viņš uzlika man savu labo
roku un teica: nebīsties, es esmu Pirmais un Pēdējais un Dzīvais.
Atkl 1:17

4Moz 24:12–25
Rm 8:18–25
Mt 22:23–40

Pierakstīties jaunumiem

Lūdzu pierakstieties jaunumiem, ja vēlaties epastā regulāri saņemt lapiņu un citas draudzes aktualitātes

INFORMĀCIJAS LAPIŅA

LELB Tukuma draudze © 2013. Visas tiesības paturētas. Dizains: Provincentrs; Programmatūra: GlobalPRO »